Menu

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de website en de inhoud ervan tot stand is gekomen, bestaat de mogelijkheid dat de aangeleverde informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig is, onjuistheden bevat, en misschien zelfs fouten. Hoewel BANDENKOT GCV zijn uiterste best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen en andere consequenties welke voort kunnen komen uit het gebruik en toepassen van de gegevens van deze website(s).

BANDENKOT GCV, aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking van het gebruik maken van deze website(s) en alle daarin vernoemde data. Niets uit deze site mag zonder toestemming verveelvoudigd, verspreid, en opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. BANDENKOT GCV, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie (zoals links of deep links) op onze website(s). Het staat BANDENKOT GCV, vrij om data en reactie's op deze website(s) zonder voorafgaande waarschuwing of met vermelding van redenen, aan te passen of te verwijderen.